Om  Behandlingen

Behandlingen innebär att vi tillsammans gör en probleminventering samt en kartläggning utifrån dina specifika problem och behov. Därefter kommer vi överens om ett behandlingsupplägg för att uppnå det mål vi satt upp. Mellan sessionerna  kommer du att få uppgifter att arbeta med hemma. Vi avslutar terapin med att utvärdera hur det var innan terapin och hur det är nu samt vad du behöver arbeta med för att inte återfalla i gamla mönster.

BEHANDLINGSOMRÅDEN

 • Depression
 • Ångestproblematik
 • Social ångest
 • Fobier som t ex sprut, blod och spindelfobi.
 • Generaliserat Ångestsyndrom (GAD)
 • Tvångsbeteende (OCD)
 • Panikångest
 • Stress och utmattning 
 • Livskriser
 • Traumautlöst kris (PTSD)
 • Självskadebeteende

VÅRDVAL PSYKOTERAPI

Jag ingår i Region Skånes Vårdval Psykoterapi med inriktning KBT både kort och lång behandling. Kort behandling är från 6 till 13 sessioner och lång mellan 10 och 25 besök. Detta innebär att du behöver en remiss från din vårdcentral vilket då också innebär att du betalar 200 kronor kontant för varje besök upp till högkostnadsskyddet 1100 kronor varefter du erhåller frikort.

PRIVAT MOTTAGNING

Även du som inte har remiss från vårdcentral kan kontakta mig direkt, skillnaden är då att du betalar hela kostnaden för terapin själv. Kostnaden per besök är 900 kronor.

KBT FÖR PERSONLIG UTVECKLING

Min privata mottagning är också till för dig som söker KBT för att bryta mönster som hindrar dig i din personliga utveckling. Jag tar även emot studenter för egenterapi vid utbildning.

KONTAKTA MIG

Min mottagning finns i centrala Lund på Östra Mårtensgatan 19 och du kontaktar mig enklast via email: louisewennstrom@icloud.com. Uppge om det är på remiss kort eller lång terapi eller om du söker privat. 

 

Louise alwmark wennström