Louise Alwmark Wennström 

Psykoterapeut 

KBT

Välkommen!


KBT för behandling:

Om du är i kris, är stressad, deprimerad eller har problem med ångest är du välkommen att höra av dig till mig. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med livskriser, trauman och därtill hörande ångest- och depressionstillstånd. Jag har även erfarenhet av att arbeta med missbruks- och beroendeproblematik. Läs mer under fliken Om Behandlingen.

KBT för personlig utveckling:

Likaväl som KBT är ett effektivt verktyg för att vända en nedåtgående spiral eller bryta destruktiva beteendemönster, så kan du använda KBT för att bryta tankar och beteenden som du upplever står i vägen för att nå dina personliga mål, var sig det gäller din karriär eller personligt förverkligande. Se vidare om detta under Privat Mottagning under fliken Om Behandlingen.

Kontakt

Email: louisewennstrom@icloud.com

louise alwmark wennström